Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Betalingsregeling boete, schadevergoeding, ontnemingsvordering (CJIB)

Betalingsregeling boete, schadevergoeding of ontnemingsvordering met het CJIB?
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

WSNP (schuldsanering) en boetes

WSNP (schuldsanering) en boetes
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Zelfmeldprocedure en uitstel zelfmelden uitzitten gevangenisstraf

Zelfmeldprocedure en uitstel zelfmelden uitzitten gevangenisstraf
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Tenuitvoerlegging schadevergoedingsmaatregel

Een schadevergoedingsmaatregel is een door de strafrechter opgelegde maatregel tot betaling aan de staat ten behoeve van een slachtoffer als bedoeld in artikel 36f Sr. Aan het CJIB worden uitsluitend vonnissen en arresten met betrekking tot schadevergoedingsmaatregelen overgedragen die onherroepelijk zijn. Tussen datum onherroepelijk worden van de uitspraak en aanlevering van de uitspraak bij het CJIB mogen - als streefnorm - niet meer dan 6 weken verstrijken.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Tenuitvoerlegging ontnemingsmaatregel

Tenuitvoerlegging ontnemingsmaatregel
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Tenuitvoerlegging taakstraf

Tenuitvoerlegging taakstraf
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Openstaande boetes CJIB en ISD

Openstaande boetes en ISD
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beleidsregels zelfmeldbeleid gevangenisstraf

Beleidsregels openbaar ministerie net betrekking tot het zelfmeldbeleid
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Uitstel tenuitvoerlegging gevangenisstraf bij zelfmeldbeleid

Uitstel tenuitvoerlegging gevangenisstraf bij zelfmeldbeleid
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Betalingsregeling CJIB

Het CJIB treft in beginsel geen betalingsregelingen. Alleen op grond van bijzondere omstandigheden kan een verzoek na beoordeling gehonoreerd worden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Tijdelijk opschorten executie

Indien er uitzonderlijke omstandigheden zijn die ertoe leiden dat het OM de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel wil opschorten, dient het dit schriftelijk en met redenen omkleed aan het CJIB mede te delen. Het CJIB schort vervolgens de executie op voor een termijn van ten hoogste 3 maanden. Aan het eind van deze termijn vraagt het CJIB het OM schriftelijk of de executie weer kan worden hervat. Wanneer het OM niet binnen 3 weken heeft gereageerd op dit verzoek, wordt de executie automatisch door het CJIB hervat.
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Elektronisch toezicht (enkelband, GPS, stemherkenning)

Elektronisch toezicht (enkelband, GPS, stemherkenning)
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Contactgegevens Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen (LCA)

Contactgegevens LCA
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Thuisdetentie (Advies RSJ)

Aan de ene kant stemt de Raad op hoofdlijnen in met introductie van de nieuwe hoofdstraf. De Raad vindt het vooral gunstig dat de thuisdetentie niet de nadelige gevolgen heeft van een reguliere detentie, zoals het verlies van partner of woning, of de kans op het opbouwen van een crimineel netwerk. Aan de andere kant is de Raad van mening dat de beperkte effectiviteit van straffen ook bij de thuisdetentie nog niet voldoende wordt aangepakt. Een ‘kale’ tenuitvoerlegging als vast uitgangspunt wordt in ieder geval afgeraden. Tijdens thuisdetentie dienen, waar nodig, mogelijkheden te worden geboden voor begeleiding, deelname aan het arbeidsproces en het volgen van een opleiding, cursussen en gedragsinterventies. De Raad gaat ervan uit dat thuisdetentie kan bijdragen aan vermindering van de druk op de capaciteit van de penitentiaire inrichtingen. Wel merkt de Raad op dat de verwachtingen hieromtrent moeten worden afgezwakt. Tot slot, het conceptwetsvoorstel is op verschillende punten nog onduidelijk. De strafdoelen, het verlaten van de woning, het inkomen tijdens thuisdetentie en de bevoegdheid tot het binnentreden moeten nader worden uitgewerkt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-10-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Regels voor uitstelbeleid van "lopende vonnissen" in het kader van de zelfmeldprocedur

Redenen tot het inwilligen van verzoeken tot uitstel, kunnen zijn: problemen die in de werksituatie zullen ontstaan en die kunnen leiden tot ontslag; het als gevolg van detentie voortijdig moeten beëindigen van scholing/opleiding; een reeds geboekte vakantie; het zoeken van zaakwaarnemer gedurende de detentieperiode. Hiervoor is vaak enige tijd nodig; gezinsproblematiek, bijv. geen kinderopvang.
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-08-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart