Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Fasendiagram verkeerslicht

Indien onduidelijkheid bestaat over de werking van een verkeerslicht of over wie er groen had bij een aanrijding op een kruispunt met verkeerslichten, kan bij de provincie waarin het kruispunt is gelegen een zogenaamde fasendiagram van het betreffende verkeerslicht worden opgevraagd.
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Aanvragen uittreksels gba, geboorteregister, e.d.

Het aanvragen van een uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie, een uittreksel uit het geboorteregister, etc. loopt via de gemeente. Vaak kunnen advocaten deze uittreksel aanvragen door een kort schriftelijk verzoek te doen, maar bij sommige gemeenten kan het ook digitaal.
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-02-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Opvragen NAW-gegevens begunstigde van bankrekening

Wanneer er abusievelijk gelden zijn overgemaakt naar een onjuist bankrekeningnummer, moet u de NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats) opvragen bij uw eigen bank. Bij fraude en oplichting kan dat helaas niet. In die gevallen kunt u alleen aangifte doen bij de politie waarna de politie de gegevens opvraagt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart