Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

OTS + UHP als alternatief

Een ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing van minderjarigen (art. 1:254 en 1:261 BW) past in dit rijtje van alternatieve mogelijkheden, voor zover de verzochte machtiging op grond van de Wet Bopz de minderjarige zelf betreft( zie bijv HR 30 juni 1995, NJ 1996, 233).
Bekijk het document.

Geplaatst op 24-06-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart