Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Art. 77k Sr omzetting van jeugddetentie

Indien een minderjarige is veroordeeld tot jeugddetentie kan deze straf worden omgezet naar een gevangenisstraf indien de minderjarige 18 jaar oud wordt. Bij omzetting van de jeugddetentie in verband met het meerderjarig worden van de veroordeelde blijft de duur van de opgelegde vrijheidstraf ongewijzigd. Dit vloeit voort uit de afspraken van het LOVS van 10 december 2004 en staan vermeld in de OriŽntatiepunten en afspraken LOVS op rechtspraak.nl
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Rapport verplichte aanwezigheid ouders op zitting kinderrechter

Rapport verplichte aanwezigheid ouders op zitting kinderrechter
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-02-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Wegwijs in het jeugdsanctierecht

Onderzoek naar het juridisch kader voor de zwaarste jeugdsancties in theorie en praktijk
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-03-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Alternatief PBC voor jeugdigen: Forensisch Centrum Teylingereind

Het is niet wenselijk wanneer jongeren voor een observatie geplaatst worden in het Pieter Baan Centrum (PBC) tussen alle volwassenen. Sinds 2009 bestaat er een alternatief voor jeugdigen niet geobserveerd moeten worden: Het Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-05-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Interessante links jeugd(straf)recht

Interessante links jeugd(straf)recht
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-04-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Databank Effectieve Jeugdinterventies

De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat methodieken en programma's om problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren te voorkomen, te verzachten of te verhelpen. Het Nederlands Jeugdinstituut beheert de databank in samenwerking met een groot aantal partners
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-04-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Minderjarig ten tijde van ten laste gelegde feiten; meerderjarig bij zitting

Soms doet de situatie zich voor dat de verdachte nog minderjarig was toen de feiten waarvan hij verdacht wordt werden gepleegd, en dat hij meerderjarig is wanneer hij eenmaal op zitting moet verschijnen. Dit heeft een aantal processuele gevolgen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 04-04-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Behandeling achter gesloten deuren

In het jeugdstrafrecht geldt als uitgangspunt dat de behandeling van de zaak ter terechtzitting achter gesloten deuren plaatsvindt (art. 495b lid 1 Sv). De uitspraak is altijd in het openbaar. Het komt echter steeds vaker voor dat de rechtbank de ernstigere zaken met open deuren wil behandelen. Als advocaat van de verdachte moet u zich hiertegen verzetten. Wij noemen enkele argumenten die u kunt gebruiken ter onderbouwing van uw standpunt
Bekijk het document.

Geplaatst op 04-04-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Evaluatie Adeloscentenstrafrecht

Evaluatie Adeloscentenstrafrecht
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-01-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Indicatiecriteria adolescentenstrafrecht

Indicatiecriteria adolescentenstrafrecht
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-01-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart