Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Rechten en schadevergoeding bij vertraging vliegtuig

Rechten en schadevergoeding bij vertraging vliegtuig
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-03-2010, door Beheerder,

Vertraging of annulering van de vlucht vliegtuigmaatschappij; waar hebt u recht op?

Vertraging of annulering van de vlucht; VERORDENING (EG) Nr. 261/2004 uitgelegd.
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-03-2010, door Beheerder,

Vergoeding immateriele schade bij reisovereenkomst

Op grond van titel 7A van boek 7 BW, betreffende de reisovereenkomst, is de reisorganisator in twee gevallen verplicht tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, te weten ingeval van tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt (art. 7:510) en ingeval van opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator (art. 7:504) tenzij de zich in lid 3 van dat artikel onder a. of b. omschreven situatie zich voordoet.
Bekijk het document.

Geplaatst op 24-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Rechten bij overboeking door reisorganisator (ANVR-lid)

Rechten bij overboeking door reisorganisator (ANVR-lid)
Bekijk het document.

Geplaatst op 24-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Rodriquez arrest (samenvatting) - Annulering van vlucht

Rodriquez arrest (samenvatting) - Annulering van vlucht en de vergoeding van door passagier gemaakte kosten
Bekijk het document.

Geplaatst op 23-04-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Gemiste aansluiting geeft recht op compensatie

Daarom moet de forfaitaire compensatie in geval van een vlucht met rechtstreekse aansluitingen, worden beoordeeld aan de hand van de vertraging ten opzichte van het geplande tijdstip van aankomst op de eindbestemming, waaronder wordt verstaan de bestemming van de laatste vlucht die de betrokken passagier heeft genomen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-05-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart