Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Verschillen vermogenstoets sociaal zekerheidsrecht

Kamerbrief over de verschillende soorten vermogenstoetsen in bijstand, AWBZ/WMO, huurtoeslag, zorgtoeslag, KGB, kwijtschelingsregeling
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-11-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Rekenregels januari 2013 vastgesteld

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat de ‘rekenregels januari 2013' zijn vastgesteld. In deze rekenregels zijn het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2013 opgenomen.Deze premies en tarieven zijn relevant voor de uitkeringsbedragen die via de netto-netto koppeling worden vastgesteld.
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-11-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart