Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Vrije toegang ouders tot hun gedetineerde minderjarige kinderen

Ouders behoren, evenals raadslieden, tot de zogeheten geprivilegieerde personen. Het is hen daarom in beginsel toegestaan om vrijelijk contact te onderhouden met de jeugdige, waaronder ook het bezoeken van de jeugdige moet worden begrepen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-02-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart