Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Artikel 6 WVW

Tekst & Commentaar bij artikel 6 WVW. Een op de praktijk toegespitste uitleg van het artikel, de te voeren verweren, en de straffen overeenkomstig de orientatiepunten.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-12-2009, door Beheerder,

Normadressaat artikel 5, 6, 7 en 8 WVW en 179 WVW

Normadressaat artikel 5, 6, 7 en 8 WVW en 179 WVW. Tot wie richten de artikelen zich?
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-03-2010, door Beheerder,

Verweren geen aanmerkelijke schuld 6 WVW

Algemene verweren die gevoerd kunnen worden ter ondersteuning van het ontbreken van aanmerkelijke schuld;
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-03-2010, door Beheerder,

Schematisch overzicht criteria opmaken proces-verbaal bij verkeersongevallenDit document is beveiligd

Schematisch overzicht criteria opmaken proces-verbaal bij verkeersongevallen
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-04-2010, door Beheerder,

Voorrangsvoertuigen

Voorrangsvoertuigen
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Invordering en inhouding rijbewijs na rijden onder invloed

Artikel 164 WVW bepaalt wanneer de politie het rijbewijs mag invorderen na rijden onder invloed. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een beginnend bestuurder, die zijn/haar rijbewijs minder dan 5 jaar geleden heeft behaald, en een normaal bestuurder.
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verweren na rijden onder invloed

Verweren na rijden onder invloed
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-10-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Behoorlijke wijze gelegenheid geboden tot vaststelling identiteit; art 7 WVW

Artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het tweede lid van dat artikel strekt ertoe zoveel mogelijk te bevorderen dat degene aan wie schade is toegebracht over de gegevens kan beschikken die hij nodig heeft om de veroorzaker van die schade aan te spreken. Met het oog daarop kan alleen worden aangenomen dat de bij een verkeersongeval betrokken persoon op behoorlijke wijze de gelegenheid heeft geboden zijn identiteit en, indien het om de bestuurder van een motorrijtuig gaat, de identiteit van dat voertuig vast te stellen, indien hij hetzij degene aan wie de schade is toegebracht, hetzij degene die geacht kan worden de belangen van de gelaedeerde waar te nemen, ondubbelzinnig in staat heeft gesteld over die identiteitsgegevens te beschikken.
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-02-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Rijden onder invloed: two strikes and you´re out!

Het rijden onder invloed is de laatste maanden meerdere malen prominent in de media aan de orde geweest. Aanleiding hiervoor waren onder meer de plannen van het kabinet om het rijden onder invloed in de toekomst harder aan te pakken. Na een aanhouding wegens het rijden onder invloed kan de overheid hier op meerdere manieren op reageren. Wanneer het de eerste keer is, en er is sprake van een laag alcoholpromillage, dan kan de officier van justitie een transactie aanbieden. Bij een hoger promillage en recidive zal de officier van justitie een dagvaarding uitbrengen om voor de strafrechter te verschijnen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-08-2011, door mr. L.P. Kabel, Holla Advocaten

Recht op contra-expertise na ademonderzoek

Recht op contra-expertise na ademonderzoek
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-12-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart