Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Stemmingsstoornissen

Deze sectie is in drie delen onderverdeeld: STEMMINGSEPISODES: Depresieve episode, manische episode, gemengde episode en hypomane episode, die gemakshalve, afzonderlijk, aan het begin van deze sectie voor het stellen van de diagnose van de verschillende stemmingsstoornissen zijn opgenomen. Deze episodes hebben geen eigen diagnostische codenummers en kunnen niet als afzonderlijke entiteiten worden gediagnostiseerd; zij dienen echter als bouwstenen voor de diagnostiek van de stoornis. STEMMINGSSTOORNISSEN: Depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, stemmingsstoornissen door een somatische aandoening, stemmingsstoornissen door een middel. De verschillende criteria voor de meeste stemmingsstoornissen eisen de aan - of afwezigheid van de stemmingsepisodes zoals in het eerste deel van de sectie beschreven. SPECIFICATIES: Beschrijven ofwel de laatste stemmingsepisode ofwel het beloop van de recidiverende episodes.
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verslaving als geestesstoornis

Men kan blijkens de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur verslaving niet zonder meer opvatten als een stoornis. Daarvoor is nodig dat de verslaving de betrokkene in zijn greep heeft en hij daardoor wordt beheerst (daarvan een "weerloos werktuig" is). Het moet gaan om een stoornis die het denken, voelen, willen oordelen en doelgericht handelen ernstig be´nvloed.
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-08-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie

Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-03-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Leidraad psychiatrie

Leidraad psychiatrie
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-02-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Patient met anorexia niet gesloten opnemen

Patient met anorexia niet gesloten opnemen
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-04-2016, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart