Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Regres schuld bij beŽindiging onderneming

…ťn van de geschillen die tussen in beginsel vennoten, maar ook bestuurders onderling kunnen ontstaan na beŽindiging van de onderneming is de verdeling van de schuld. Tenzij anders Ė bij voorkeur schriftelijk (vanwege de bewijsbaarheid) Ė tussen betrokkenen is overeengekomen, zal (bij hoofdelijke aansprakelijkheid) de schuld tussen beiden gelijkelijk moeten worden verdeeld.
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-01-2010, door Beheerder,

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart