Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Openstaande boetes CJIB en ISD

Het juridische kader voor wat betreft het opleggen en ten uitvoerleggen van de

ISD-maatregel is vastgelegd in de artikelen 38m tot en met 38u van het Wetboek

van Strafrecht. Ook is er door het Openbaar Ministerie (OM) een handleiding

werkwijze meerderjarige zeer actieve veelplegers opgesteld. Het Centraal Justitieel

Incasso Bureau verricht zijn werkzaamheden binnen dit juridische

kader. Dit betekent dat de executie van openstaande boetes op basis van de Wet

Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV) bij ISD-ers

wordt opgeschort tot twee jaar na de datum van beŽindiging ISD-maatregel. Ook

worden overige openstaande vorderingen (geldboetes opgelegd door de

strafrechter) opgeschort. Indien een persoon binnen die termijn niet opnieuw

een misdrijf pleegt waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, worden de

openstaande boetes ter verjaring opgelegd en de administratiefrechtelijke

vorderingen buiten invordering gesteld. Zo wordt voorkomen dat een ISD-er bij

het naleven van de hem opgelegde voorwaarden na het uitzitten van de gevangenisstraf weer direct geconfronteerd wordt met zijn criminele verleden.
Omdat de slachtoffers de hen toegekende schadevergoeding

wel van degene die daartoe door de rechter is veroordeeld dienen te ontvangen,

worden schadevergoedingsmaatregelen niet buiten invordering gesteld. Betaling

daarvan gebeurt bij voorkeur door een betalingsregeling, waarvan de condities

zijn afgestemd op de draagkracht van de betrokken ISD-er. Samenvattend

kunnen personen aan wie de ISD-maatregel is opgelegd, met uitzondering van

de schadevergoedingsmaatregel, niet door het CJIB worden geconfronteerd met

nog tegen hen openstaande vorderingen.

Bron:
DDS5423910/06/20 december 2006

 

Geplaatst op 12-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart