Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Nawerking CAO-bepalingen

Bepalingen met een normatieve werking zijn de bepalingen die rechtstreeks doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomst. In deze notitie komen dus niet de obligatoire en diagonale bepalingen aan de orde. Het doel van deze notitie is om de regels over de nawerking van normatieve CAO-bepalingen nog eens goed op een rij te zetten.
Bekijk het document.

Geplaatst op 24-08-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart