Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Apk-keuringsplicht en schorsing voertuig

Artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994) bepaalt dat voor een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven een keuringsbewijs dient te zijn afgegeven. Het keuringsbewijs dient zijn geldigheid niet te hebben verloren. Ingevolge artikel 67 WVW1994 kan een voertuig geschorst worden. Als de kentekenhouder van een voertuig niet aan een van deze verplichtingen voldoet, loopt hij het risico dat er door middel van een registercontrole van de RWD te Veendam opnieuw een sanctie wordt opgelegd. Nu de schorsing één jaar geldig is dient de kentekenhouder er op attent te zijn dat een eventuele voortzetting van de schorsing tijdig verlengd moet worden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart