Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Handboek beslag en ontnemingDit document is beveiligd

Handboek beslag en ontneming
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Definitie beslag; wanneer is er sprake van strafvorderlijk beslag

Volgens HR 27 januari 2009, NJ 2009, NJ 2009,85, LJN BG6151 is er al sprake van beslag in de zin van artikel 134 Sv als tijdens een doorzoeking goederen door r-c worden meegenomen (i.c. ongeordende papieren) ten einde te onderzoeken wat wel en niet voor beslag vatbaar is.
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Termijnen beklag, 552a Sv

Termijnen beklag,
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Toetsingscriteria klaagschrift 552a Sv

Bij de behandeling van het door of namens de klager ingediende klaagschrift dient de rechter de navolgende maatstaf aan te leggen bij de beoordeling van het verzoek tot teruggave van in beslag genomen voorwerpen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verweren tegen in beslag genomen auto

Verweren tegen in beslag genomen auto
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Maatstaf beoordeling klaagschrift tegen beslag 94a Sv (vanwege mogelijke ontnemingsvordering)

Beoordeling klaagschrift tegen beslag 94a Sv (vanwege mogelijke ontnemingsvordering)
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-10-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Maatstaf beoordeling klaagschrift tegen beslag 94 Sv

Maatstaf beoordeling klaagschrift tegen beslag 94 Sv
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-10-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Aanvang termijn beklag na beslag

Een redelijke wetsuitleg brengt mee dat de termijn van art. 552a, derde lid, Sv eerst aanvangt nadat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de inbeslagneming de klager redelijkerwijs bekend moet zijn (vgl. HR 20 september 2011, LJN BQ8901, NJ 2011/439, rov. 2.3.2).
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-12-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Indienen klaagschrift via faxbericht aan de griffier van de rechtbank

Het indienen van een klaagschrift ex artikel 552a Sv bij fax is mogelijk, mits de griffier van de rechtbank wordt gemachtigd om het klaagschrift bij akte in te dien.
Bekijk het document.

Geplaatst op 29-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Handreikingprocedurebeklag tegenbeslag ex art. 552a Sv 2013

Handreiking LOVS voor beoordeling beklag tegen beslag
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-07-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

TIP: voorkom niet-ontvankelijkheid en dien klaagschrift in binnen 3 maanden na veroordeling

In de onderstaande zaak werd de klager niet-ontvankelijk verklaard toen hij heeft gewacht met het indienen van een klaagschrift tot hij in hoger beroep werd vrijgesproken. Om dat te voorkomen had hij tijdig een klaagschrift ex art. 552b Sv moeten indienen en daarbij had verzocht om de behandeling van het klaagschrift aan te houden tot in zijn strafzaak onherroepelijk zou zijn beslist.
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-12-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart