Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Vrijwillige terugtred, ook bij factor die buiten de dader ligt

Uit het arrest van 19 december 2006, NJ 2007, 39 en het arrest van de Hoge Raad van 15 december 1992, NJ 1993, 333, alsmede uit de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II, 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 21) blijkt dat nog steeds sprake kan zijn van vrijwillige terugtred als mede een factor die buiten de dader ligt ertoe leidt dat het misdrijf niet is voltooid.
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-02-2010, door Beheerder,

Geslaagd beroep op vrijwillige terugtred moet leiden tot ontslag van rechtsvervolging

Geslaagd beroep op vrijwillige terugtred moet leiden tot ontslag van rechtsvervolging
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-02-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Begin van uitvoering

Vooropgesteld moet worden dat van een begin van uitvoering als bedoeld in art. 45, eerste lid, Sr kan worden gesproken, indien de gedraging van de verdachte naar haar uiterlijke verschijningsvorm moet worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het voorgenomen misdrijf, aldus al de Hoge Raad in het befaamde Citoarrest van 24 oktober 1978, LJN AC6373, NJ 1979/52. In dit arrest werd een begin van uitvoering aangenomen, aangezien de overvallers met gedeeltelijk bedekt gelaat en schietklaar vuurwapen al hadden aangebeld bij het uitzendbureau Cito waarvan de deur dicht bleef omdat de employees de zaak niet vertrouwden. In de literatuur wordt daar tegenover wel het Grenswisselkantoorarrest van HR 8 september 1987, LJN AC0501, NJ 1988/612 m.nt. 't H. gezet: hier werd geen begin van uitvoering aanwezig geacht, omdat de verdachten (die een overval hadden beraamd op het grenswisselkantoor en met het oog daarop voorzien waren van vuurwapens, handboeien, touw en tape) hun auto nog niet hadden verlaten en zij ook niet in of vanuit die auto een gedraging hadden verricht die kon worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf; zij gingen er vandoor toen een politieauto naderde.
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-04-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart