Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

Resultaat uitkering levensverzekering lager; geen dwaling of wanprestatie

Verzekeringen zijn op de overeengekomen datum tot uitkering gekomen en hebben een lager resultaat opgeleverd dan voorzien in de berekeningen van Prent en SR. Eiser vordert -samengevat- een hoofdelijke veroordeling van gedaagden tot betaling van 98.436,82 in de hoofdsom en 2.450,-- als vergoeding voor buitenrechtelijke kosten, vermeerderd met rente en kosten. Hij legt aan aan zijn vorderingen ten grondslag dat hij heeft gedwaald bij het aangaan van de overeenkomsten en vraagt op de voet van artikel 6:230 BW schadeloosstelling. Subsidiair stelt eiser dat gedaagden toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart