Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Nieuwste artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de tien laatst geplaatste documenten.

Ontslag wegens disfunctioneren

Sinds de introductie van de WWZ, zijn in de wet kaders opgenomen voor ontslag op grond van (dis)functioneren. Aan de volgende eisen moet voldaan worden om tot gedwongen ontslag te kunnen komen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-01-2019, door Mr. R.A. de Graauw, De Graauw Legal Services

Vrijspraak valsheid in geschrifte bij aanvraag hypotheek

Vrijspraak valsheid in geschrifte bij aanvraag hypotheek
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-09-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Naheffingsaanslag parkeerbelasting niet altijd berekend over een uur

ďHet vierde lid [Hof: van destijds artikel 283a van de Gemeentewet] bevat een forfaitaire regeling ter zake van de in aanmerking te nemen parkeerduur bij het opleggen van een naheffingsaanslag. Zoals hiervoor reeds vermeld kan bij niet-betaling van een belasting die op aangifte behoort te worden voldaan de verschuldigde belasting worden nageheven. Veelal zal echter bij constatering dat een parkeermeter niet in werking is gesteld, niet kunnen worden vastgesteld hoe lang het voertuig zonder betaling geparkeerd heeft gestaan. Met het oog daarop is ten behoeve van de uitvoerbaarheid de onderhavige forfaitaire regeling opgenomen. Door aan te sluiten bij een parkeerduur van een uur wordt een minimumpositie ingenomen die, gezien de relatief bescheiden bedragen van de parkeertarieven, gerechtvaardigd voorkomt. Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat indien duidelijk is dat ten tijde van de constatering de periode waarover belasting verschuldigd is, minder dan een uur bedraagt, de naheffingsaanslag, afgezien van de daarin begrepen kosten, naar evenredigheid verlaagd dient te worden. Anderzijds ligt het in de rede om in die gevallen waarin daadwerkelijk geconstateerd wordt dat langer dan een uur zonder betaling is geparkeerd, over die werkelijke parkeerduur na te heffen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-08-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Ontslagen? Maak gebruik van je rechten en bereken je ontslagvergoeding

Op een doodnormale donderdagmiddag wil je werkgever je even spreken. Je voelt dat er iets niet goed zit. Met knikkende knieŽn ga je naar zijn kantoor. Je bange vermoeden blijkt te kloppen: je bent ontslagen en krijgt een vaststellingsovereenkomst voorgeschoteld. Zet echter nooit direct je handtekening, want je kunt nog gebruik maken van je rechten en eventueel een hogere ontslagvergoeding eisen. Hoe je dit doet lees je in deze blog.
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-05-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Mededelingsplichten en verzaken daarvan

Mededelen wat je niet weet maar wel behoort te weten ex art. 6:228 lid b BW.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-04-2018, door A. de Kok, Landelijk Bureau Gerechtelijke Invordering en Beslaglegging

Bedienen telefoon tijdens het rijden is niet strafbaar

Wat is de reikwijdte van artikel 61a van het RVV 1990? De kantonrechter heeft geoordeeld dat onder het begrip vasthouden ook moet worden verstaan het met een hand bedienen van een telefoon terwijl deze geplaatst is in een telefoonhouder die bevestigd is op het dashboard. Hij heeft de sanctie in stand gelaten (vgl. ECLI:NL:RBNNE:2017:2908). De betrokkene en de officier van justitie hebben hoger beroep ingesteld. De officier van justitie verzoekt de beslissing van de kantonrechter te bevestigen met overneming van de gronden waarop deze beslissing berust. Zijn hoger beroep is niet-ontvankelijk bij gebrek aan procesbelang. In deze zaak kan niet worden vastgesteld dat de telefoon is vastgehouden tijdens het besturen van de auto. Het hof is gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 61a RVV 1990 van oordeel dat het bedienen van een mobiele telefoon terwijl deze niet wordt vastgehouden, niet onder het bereik van de strafbepaling kan worden gebracht. De sanctie is ten onrechte opgelegd.
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-04-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Bedienen telefoon tijdens het rijden is niet strafbaar

Wat is de reikwijdte van artikel 61a van het RVV 1990? De kantonrechter heeft geoordeeld dat onder het begrip vasthouden ook moet worden verstaan het met een hand bedienen van een telefoon terwijl deze geplaatst is in een telefoonhouder die bevestigd is op het dashboard. Hij heeft de sanctie in stand gelaten (vgl. ECLI:NL:RBNNE:2017:2908). De betrokkene en de officier van justitie hebben hoger beroep ingesteld. De officier van justitie verzoekt de beslissing van de kantonrechter te bevestigen met overneming van de gronden waarop deze beslissing berust. Zijn hoger beroep is niet-ontvankelijk bij gebrek aan procesbelang. In deze zaak kan niet worden vastgesteld dat de telefoon is vastgehouden tijdens het besturen van de auto. Het hof is gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 61a RVV 1990 van oordeel dat het bedienen van een mobiele telefoon terwijl deze niet wordt vastgehouden, niet onder het bereik van de strafbepaling kan worden gebracht. De sanctie is ten onrechte opgelegd.
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-04-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Sociaal plan na fusie of overname

Niet zelden leidt een fusie over overname tot een reorganisatie. Om de personele gevolgen hiervan te regelen, kan een sociaal plan opgesteld worden met vakbonden en/of OR.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-02-2018, door Mr. R. de Graauw, De Graauw Legal Services

Online vragenlijst strafbaarstelling van gedrag

Help ons met ons onderzoek!
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-02-2018, door BSc LSC Scholtes,

Mening patient is niet beslissend indien er geen ziektebesef en -inzicht is

wanneer vast staat dat een patiŽnt geen ziektebesef en ziekte-inzicht heeft, is voor het oordeel van de rechtbank niet beslissend dat de patiŽnt zelf van mening is dat ten tijde van de beslissing van de rechtbank geen sprake (meer) is van een stoornis van de geestvermogens;
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart