Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Nieuwste artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de tien laatst geplaatste documenten.

Beroep op art. 7 EVRM legaliteitsbeginsel t.a.v. de terugwerkende kracht van beboeting bij inkeer afgewezen

In geschil is of artikel 7 EVRM en 15 IVBPR inzake het legaliteitsbeginsel zich verzetten tegen beboeting, omdat op het moment van het begaan van de beboetbare feiten de oude inkeerregeling gold.
Bekijk het document.

Geplaatst op 23-11-2017, door mr. A.L. Faber, BeuneFaber Advocaten-Belastingkundigen

Regeerakkoord 2017: Tegemoetkoming MKB 2e ziektejaar

Vandaag is het regeerakkoord gepresenteerd. Al langere tijd is een verzoek van MKB om tegemoet te komen ten aanzien van de langdurige financiële verplichtingen bij duurzame arbeidsongeschiktheid. Hier zijn nu plannen voor gemaakt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-10-2017, door Mr. R. de Graauw, De Graauw Legal Services

Regeerakkoord 2017: Tegemoetkoming MKB 2e ziektejaar

Vandaag is het regeerakkoord gepresenteerd. Al langere tijd is een verzoek van MKB om tegemoet te komen ten aanzien van de langdurige financiële verplichtingen bij duurzame arbeidsongeschiktheid. Hier zijn nu plannen voor gemaakt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-10-2017, door Mr. R. de Graauw, De Graauw Legal Services

Nieuwe arbeidsovereenkomst na fusie

Vervallen de regels in het huidige contract?
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-09-2017, door Dhr SR van Pelt,

Wettelijk kader mensenhandel

Artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht is opgenomen in titel XVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht (hierna Sr). Deze titel is gewijd aan misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid. Het artikel strekt tot uitvoering van een aantal internationale verdragen ter bestrijding van (seksuele) uitbuiting van mensen en de strekking en reikwijdte van artikel 273f Sr dient dan ook te worden uitgelegd in het licht van deze internationale verdragen. Ter sortering van het nuttig effect van die verdragen – kort gezegd het kunnen bestrijden van allerlei vormen van uitbuiting – dient de delictsomschrijving van artikel 273f Sr welwillend en ruim te worden uitgelegd. De jurisprudentie van de Hoge Raad laat dat ook zien. In dit kader merkt de rechtbank nog op dat het delict van artikel 273f Sr weliswaar wordt gekwalificeerd als “mensenhandel”, maar dat een kwalificatie als “uitbuiting” een vlag is die de juridische lading van het artikel beter zou dekken; ook zonder het daadwerkelijk verhandeld zijn van iemand, kunnen ten aanzien van die persoon toch dusdanige handelingen worden gepleegd dat er gesproken moet worden van uitbuiting en er sprake is van overtreding van artikel 273f Sr. Wezenlijk is dat het slachtoffer in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs geen andere keuze heeft dan in een toestand van uitbuiting te geraken of te blijven, en in feite de vrijwilligheid bij het slachtoffer geheel, althans in ernstige mate ontbreekt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-08-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Filmen van politie toegestaan

Filmen van politie toegestaan
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-07-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst

Sommige werkgevers suggereren dat de ontslagvergoeding in een vaststellingsovereenkomst gelijk is aan de transitievergoeding. Er is echter meestal meer mogelijk.
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-06-2017, door Mr. R. de Graauw, De Graauw Legal Services

Niet voldoen stopteken is geen 184 Sr.

Niet voldoen stopteken is geen 184 Sr
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-04-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Billijkheidsoordeel en proceshouding

Billijkheidsoordeel en proceshouding
Bekijk het document.

Geplaatst op 15-03-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Frauderende werknemer

Ziek melden en op cursus gaan voor ander bedrijf.
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-02-2017, door D D de Vries,

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart