Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Nieuwste artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de tien laatst geplaatste documenten.

Nieuwe arbeidsovereenkomst na fusie

Vervallen de regels in het huidige contract?
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-09-2017, door Dhr SR van Pelt,

Wettelijk kader mensenhandel

Artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht is opgenomen in titel XVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht (hierna Sr). Deze titel is gewijd aan misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid. Het artikel strekt tot uitvoering van een aantal internationale verdragen ter bestrijding van (seksuele) uitbuiting van mensen en de strekking en reikwijdte van artikel 273f Sr dient dan ook te worden uitgelegd in het licht van deze internationale verdragen. Ter sortering van het nuttig effect van die verdragen – kort gezegd het kunnen bestrijden van allerlei vormen van uitbuiting – dient de delictsomschrijving van artikel 273f Sr welwillend en ruim te worden uitgelegd. De jurisprudentie van de Hoge Raad laat dat ook zien. In dit kader merkt de rechtbank nog op dat het delict van artikel 273f Sr weliswaar wordt gekwalificeerd als “mensenhandel”, maar dat een kwalificatie als “uitbuiting” een vlag is die de juridische lading van het artikel beter zou dekken; ook zonder het daadwerkelijk verhandeld zijn van iemand, kunnen ten aanzien van die persoon toch dusdanige handelingen worden gepleegd dat er gesproken moet worden van uitbuiting en er sprake is van overtreding van artikel 273f Sr. Wezenlijk is dat het slachtoffer in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs geen andere keuze heeft dan in een toestand van uitbuiting te geraken of te blijven, en in feite de vrijwilligheid bij het slachtoffer geheel, althans in ernstige mate ontbreekt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-08-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Filmen van politie toegestaan

Filmen van politie toegestaan
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-07-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst

Sommige werkgevers suggereren dat de ontslagvergoeding in een vaststellingsovereenkomst gelijk is aan de transitievergoeding. Er is echter meestal meer mogelijk.
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-06-2017, door Mr. R. de Graauw, De Graauw Legal Services

Niet voldoen stopteken is geen 184 Sr.

Niet voldoen stopteken is geen 184 Sr
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-04-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Billijkheidsoordeel en proceshouding

Billijkheidsoordeel en proceshouding
Bekijk het document.

Geplaatst op 15-03-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Frauderende werknemer

Ziek melden en op cursus gaan voor ander bedrijf.
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-02-2017, door D D de Vries,

Verwijzing naar niet onherroepelijke zaken strafblad niet terecht

’s hofs vaststelling dat de verdachte “reeds eerder ter zake van woninginbraken en andersoortige diefstallen onherroepelijk door de strafrechter is veroordeeld”, waarbij het hof mede tot uitdrukking heeft gebracht dat het daarbij (tevens) om meer dan één feit gaat, niet zonder meer begrijpelijk is aangezien het uittreksel uit de justitiële documentatie van 21 mei 2014 daarvoor geen steun biedt. De strafoplegging is daarom ontoereikend gemotiveerd
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-02-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Opvolgingsvergoeding moet tussen advocaten onderling worden verdeeld

Opvolgingsvergoeding moet tussen advocaten onderling worden verdeeld
Bekijk het document.

Geplaatst op 31-01-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Nieuwe regeling derdengelden 2017

Nieuwe regeling derdengelden 2017
Bekijk het document.

Geplaatst op 04-01-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart