Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Disclaimer e-mail

Disclaimer 1
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) werd verzonden namens NAAM BEDRIJF en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Dit e-mailbericht (en bijlagen) kan informatie bevatten die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens is beschermd. Indien u als lezer van deze disclaimer niet de geadresseerde bent, wordt u er hierdoor op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van dit e-mailbericht. Tevens hebt u geen recht het bericht te kopiŽren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u dit e-mailbericht desondanks per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te brengen, alsmede het originele bericht te vernietigen. NAAM BEDRIJF sluit iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met gevolgen en/of schade van onjuiste, onvolledige,  of ontijdige verzending en ontvangst van de informatie verzonden met dit e-mailbericht, of de eventuele aanwezigheid van virussen.

Disclaimer 2

De informatie in dit e-mailbericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is alleen bestemd voor de beoogde ontvanger(s). Indien u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, wordt u verzocht het bericht te retourneren naar de ontvanger en alle kopieŽn ervan te verwijderen. Het is verboden de ontvangen informatie op enige wijze te gebruiken.

 

Het gebruik van deze e-mail valt onder de algemene voorwaarden van NAAM BEDRIJF.
NAAM BEDRIJF kan er niet voor instaan dat de in dit e-mailbericht bevindende informatie, diensten en/of producten geen fouten  en/of onjuistheden bevatten. NAAM BEDRIJF kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden en/of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere schadelijke consequenties, voorkomend uit het gebruik van deze e-mail.

Geplaatst op 06-09-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart