Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Aangifte schending gedragscode rechtspraak

AANGIFTE SCHENDING GEDRAGSCODE

Hierbij doet ......, hierna te noemen rechtzoekende, aangifte van schending van de `gedragscode` tegen de heer mr....... , hierna te noemen de juridisch ambtenaar.

Met verwijzing naar de wrakingsprocedures welke voorafgaand aan de zaaknummer ......, waarbij een gegronde vrees is geuit  met betrekking tot vooringenomenheid van de juridisch ambtenaar.

Op grond dat, de `gedragscode` voor juridische ambtenaren welke borg dient te staan voor `professionaliteit en integriteit`, komt rechtzoekende het recht toe dat een vonnis volledig wordt gemotiveerd en samengevat, waarbij essentiële processtukken, zoals het `proces-verbaal` van de zitting d.d. ...... en de ingediende `akte uitlating tevens wijziging/vermeerdering van eis` van d.d......., welke stukken in het proces dossier en in het vonnis worden achterhouden.

In het proces-verbaal van d.d....... heeft gedaagde verklaart dat zij de aankoop zag als `investering`, formeel heeft zij verklaart;  "dat zij de aankoop in overleg met haar partner...... heeft gekocht als investering”, deze mededeling heeft de juridisch ambtenaar niet opgenomen in het vonnis.

Voorts heeft rechtzoekende een juridisch belang bij de `akte uitlating tevens Wijziging/vermeerdering van eis` voor een verklaring van recht Rv. 130.

De juridisch ambtenaar stelt in zijn vonnis d.d....... zaaknummer...... dat;

 "de verklaring voor recht zal eveneens worden afgewezen, nu eiser geen belang heeft bij dit deel van de vordering”.

Vooropgesteld heeft rechtzoekende primair belang van de `juridisch belangen` van het verzoek en derhalve recht op een  gemotiveerd antwoord, gelet dat de akte welke is ingediend als onderdeel van de procedure, waarbij eiser heeft verzocht om; 

"wijziging/vermeerdering van eis” Rv. 130

Het niet inhoudelijk behandelen van de "wijziging/vermeerdering van eis”  is in strijd met ex artikelen 6 en 17 protocol 11 EVRM.

Daar in het vonnis, niet alle essentiële stukken zoals verwoord in het proces-verbaal d.d....... en de akte wijziging/vermeerdering van eis d.d....... gemotiveerd dienen te worden behandeld `om de redelijk de kansen op een hoger beroep` te kunnen inschatten, heeft rechtzoekende recht op een `volledig vonnis`,waarbij de veroordeling in het vonnis  "uitvoerbaar bij voorraad”  in strijd is met de `gedragscode`, daar `professionaliteit en integriteit` een garantie dient te zijn.

Rechtzoekende verzoekt op grond van bovengenoemde gemotiveerde feiten, herroeping/herziening van het dictum van het  vonnis.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren. 

 Hoogachtend,
 

Geplaatst op 17-04-2014, door n.v.t. A.M. Vervloet,

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart