Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Begrafenis- en crematiekosten

Begrafeniskosten en crematiekosten worden geacht te behoren tot de bijzondere bestaanskosten van de erfgenamen. Indien deze over onvoldoende middelen beschikken om deze kosten te voldoen, kan aan hen, ieder voor het eigen evenredig deel, bijzondere bijstand worden verstrekt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Mr C Konigs

Begrafeniskosten Begrafeniskosten en na het overlijden opgekomen kosten van huishuur kunnen niet worden geacht tot de noodzakelijke bestaanskosten van de overledene zelf te behoren. Deze kosten behoren tot de passiva van de nalatenschap en komen voor rekening van de erfgenamen, die ieder voor zich en voor persoonlijke titel, bijzondere bijstand kunnen aanvragen, voorzover hun erfdeel niet toereikend is en het aan middelen ontbreekt om hun aandeel in deze kosten te voldoen. De aanvraag moet worden gedaan bij de gemeente waar de erfgenaam woont.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-06-2013, door Mr C Konigs, KRL-juristengroep

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart