Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

wielrenner mag er niet van uitgaan dat wegdek altijd in perfecte staat is

Wielrenner komt ten val door uitholling in wegdek. Provincie wordt aansprakelijk gesteld ex art. 6:174 BW. Rechtbank oordeelt dat het betreffende wegdek niet in gebrekkig staat van onderhoud verkeerde. Daarbij maakt de rechtbank de kanttekening dat een weggebruiker zoals eiser er niet van uit mag gaan dat het wegdek zich steeds en overal in perfecte staat bevindt, zeker niet als het gaat om wegen in een landelijk gebied als hier aan de orde. Volgt afwijzing van de vordering.
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-02-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Gemeente voor 50% aansprakelijk na aanrijding poller (doseerinstallatie) vanwege relatief grote aantal aanrijdingen

Gelet op het relatief grote aantal verkeersongevallen dat zich vanaf de plaatsing van de poller op 1 juni 2006 tot aan de onderhavige aanrijding op 31 juli 2006 bij de poller op de Rotterdamseweg heeft voorgedaan ([eiseres] veroorzaakte de achtste aanrijding), alsmede gelet op het totaal aantal aanrijdingen in 2006 (15) is de kantonrechter van oordeel dat de gemeente in casu niet in voldoende mate aan voormelde verplichting heeft voldaan. Gelet op dit relatief grote aantal ongevallen en het eveneens relatief grote aantal ongevallen in het jaar daarna (ook 15), in totaal in anderhalf jaar tijd dus 30 aanrijdingen, kan niet anders worden geoordeeld dan dat sprake was van een onveilige situatie voor de weggebruikers. De kantonrechter verklaart voor recht dat de gemeente voor 50% aansprakelijk is voor de door [eiseres] geleden schade; veroordeelt de gemeente tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [eiseres] te betalen de som van 1.410,89, vermeerderd met de wettelijke rente over een bedrag van 1.226,86 vanaf 18 september 200 tot de dag der voldoening
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Gemeente aansprakelijk voor scheef liggende stoeptegel

Deelgeschil. Vraag of gemeente aansprakelijk is voor schade als gevolg van scheef liggende stoeptegel. Het trottoir voldeed niet aan de norm van het CROW. Gelet op de omstandigheden is de gemeente aansprakelijk. Geen vermindering aansprakelijkheid als gevolg van eigen schuld
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-01-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Gemeente niet aansprakelijkheid na val over 3 cm hoogteverschil op marktplein

Gemeente niet aansprakelijkheid na val over 3 cm hoogteverschil op marktplein
Bekijk het document.

Geplaatst op 23-08-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Misleidende wegmarkering

Eiser legt aan zijn vorderingen (tot vergoeding van schade) artikel 6:174 BW ten grondslag. Hij stelt dat de openbare weg ter plaatse gebreken vertoonde en dat de gemeente Renkum om die reden aansprakelijk is voor de gevolgen van het onderhavige ongeval van eiser.
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-11-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Gemeente aansprakelijkheid na val scooterrijder door plotseling hoogteverschil

Gemeente op de voet van art. 6:174 lid 6 BW als wegbeheerder aansprakelijk voor schade na val scootmobiel door plotseling hoogteverschil in houten pad rond molen De Adriaan in Haarlem, bij afwezigheid van waarschuwing of visueel signaal voor hoogteverschil. Ook eigen schuld scootmobiel door tijdens het rijden omhoog te kijken naar de molen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-07-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beoordelingskader aansprakelijkheid wegbeheerder voor vallende takken

Beoordelingskader aansprakelijkheid wegbeheerder voor vallende takken
Bekijk het document.

Geplaatst op 17-09-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart