Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

Verzoekschrift moet door verdachte worden ondertekend

Verzoekschrift moet door verdachte worden ondertekend
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-05-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen belang na sepot

Het ligt in de rede het verzoek, een zaak geŽindigd te beschouwen welke zaak reeds geŽindigd is, niet-ontvankelijk te verklaren. Dat is slechts anders indien er bij het verzoek ex artikel 36 Sv. nog enig rechtens te respecteren belang bestaat. Namens verzoeker is aangegeven dat zulk een belang in casu bestaat, in die zin dat door een beŽindiging ex artikel 36 Sv. belanghebbenden geen mogelijkheid meer hebben om een beklag te doen ex artikel 12 Sv. De rechtbank is van oordeel dat gelet op samenhang tussen artikel 36 Sv en artikel 12l, lid 1 Sv de wetgever met het bepaalde in artikel 36 ook oog heeft gehad voor de onzekerheid waarin een persoon verkeert zolang hij onwetend is of een belanghebbende beklag ex artikel 12 Sv zal doen. Nu artikel 36 Sv zich ook uitstrekt tot dit belang komt de rechtbank tot het oordeel dat een verzoek ex artikel 36 Sv mogelijk ook ontvankelijk is als een zaak reeds door mededeling van de officier van justitie geseponeerd en daardoor geŽindigd is.
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Na sepot belang 36Sv in mogelijkheid belanghebbenden om te beklagene ex 12 Sv

Het ligt in de rede het verzoek, een zaak geŽindigd te beschouwen welke zaak reeds geŽindigd is, niet-ontvankelijk te verklaren. Dat is slechts anders indien er bij het verzoek ex artikel 36 Sv. nog enig rechtens te respecteren belang bestaat. Namens verzoeker is aangegeven dat zulk een belang in casu bestaat, in die zin dat door een beŽindiging ex artikel 36 Sv. belanghebbenden geen mogelijkheid meer hebben om een beklag te doen ex artikel 12 Sv. De rechtbank is van oordeel dat gelet op samenhang tussen artikel 36 Sv en artikel 12l, lid 1 Sv de wetgever met het bepaalde in artikel 36 ook oog heeft gehad voor de onzekerheid waarin een persoon verkeert zolang hij onwetend is of een belanghebbende beklag ex artikel 12 Sv zal doen. Nu artikel 36 Sv zich ook uitstrekt tot dit belang komt de rechtbank tot het oordeel dat een verzoek ex artikel 36 Sv mogelijk ook ontvankelijk is als een zaak reeds door mededeling van de officier van justitie geseponeerd en daardoor geŽindigd is.
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Gelet op complexiteit van de zaak en onderzoek nog geen einde van de zaak

Het openbaar ministerie heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er thans geen sprake is van een situatie waarin de vervolging niet wordt voortgezet, waarbij evenmin - afgezet tegen de complexiteit van de verrichte en nog te verrichten onderzoeken - een redelijke termijn is overschreden
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-03-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Rb stelt officier van justitie termijn in Carrousselfraudezaak

raadkamer; verzoekschrift ex. artikel 36 jo 267 Wetboek van Strafvordering. Verzoek verklaring dat de zaak is geŽindigd; verzoek termijnstelling voor nieuwe dan wel niet verdere vervolging; carrousselfraude; geheimhoudersgesprekken; geheimhoudersproblematiek; redelijke termijn; overschrijding redelijke termijn.
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-12-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart