Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Thuisdetentie (Advies RSJ)

Aan de ene kant stemt de Raad op hoofdlijnen in met introductie van de nieuwe hoofdstraf. De Raad vindt het vooral gunstig dat de thuisdetentie niet de nadelige gevolgen heeft van een reguliere detentie, zoals het verlies van partner of woning, of de kans op het opbouwen van een crimineel netwerk. Aan de andere kant is de Raad van mening dat de beperkte effectiviteit van straffen ook bij de thuisdetentie nog niet voldoende wordt aangepakt. Een ‘kale’ tenuitvoerlegging als vast uitgangspunt wordt in ieder geval afgeraden. Tijdens thuisdetentie dienen, waar nodig, mogelijkheden te worden geboden voor begeleiding, deelname aan het arbeidsproces en het volgen van een opleiding, cursussen en gedragsinterventies. De Raad gaat ervan uit dat thuisdetentie kan bijdragen aan vermindering van de druk op de capaciteit van de penitentiaire inrichtingen. Wel merkt de Raad op dat de verwachtingen hieromtrent moeten worden afgezwakt. Tot slot, het conceptwetsvoorstel is op verschillende punten nog onduidelijk. De strafdoelen, het verlaten van de woning, het inkomen tijdens thuisdetentie en de bevoegdheid tot het binnentreden moeten nader worden uitgewerkt.

Geplaatst op 12-10-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart