Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Mening minderjarigen in zedenzaken, bij artt 245, 247 en 248a SrDit document is beveiligd

Ingevolge atikel 167a Sv moet terzake een misdrijf, omschreven in de artikelen 245, 247 en 248a en gepleegd ten aanzien van een minderjarige die 12 jaar of ouder is, de minderjarige in gelegenheid worden gesteld om zijn mening over het gepleegde strafbare feit te geven.
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door Beheerder,

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart