Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

Zwaar lichamelijk letsel; een overzicht uit de jurisprudentie

Welk letsel wordt nu wel gezien als zware mishandeling en welk letsel is niet als zwaar lichamelijk letsel te beschouwen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Zwaar lichamelijk letsel bij schotverwondingen

Wanneer moet bij schotverwondingen gesproken worden van zwaar lichamelijk letsel
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-03-2010, door Beheerder,

Zwaar lichamelijk letselDit document is beveiligd

Overzicht in jurisprudentie wat wel en wat niet als zwaar lichamelijk letsel kan worden aangemerkt
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-03-2010, door Beheerder,

Zware mishandeling, de dood tot gevolg hebbende

Zware mishandeling, de dood tot gevolg hebbende
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Openlijke geweldpleging

Openlijke geweldpleging
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen geweldhandelingen verricht bij openlijke geweldpleging

Geen geweldhandelingen verricht bij openlijke geweldpleging
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Strafverzwarende omstandigheid; ambtenaar in uitoefening functie

Jurisprudentie mishandeling, met de strafverzwarende omstandigheid; ambtenaar in uitoefening van zijn functie (304 Sr)
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen significante bijdrage ondanks vage bekentenis en niet distantieren

Uit het strafdossier is niet gebleken dat de verdachte zelf handelingen heeft verricht zoals ten laste gelegd. Waar de verdachte tijdens zijn verhoor bij de politie heeft verklaard dat hij het wel zo kan zijn dat hij aan een hek of container heeft staan trekken of duwen en dat het best zo zal zijn geweest dat hij daar heeft geroepen, geschreeuwd of gezongen, acht het hof de inhoud van die verklaring te vaag en/of te onbestemd om tot bewijs te kunnen dienen. Waar de verdachte heeft verklaard wel te hebben gezien dat de ten laste gelegde openlijke geweldshandelingen zich onder zijn ogen hebben afgespeeld, rijst de vraag of de verdachte - door in de buurt van bedoeld openlijk geweld te blijven en daarvan foto's te nemen en nadien "held" te roepen naar een politiefunctionaris - een wezenlijke of significante bijdrage heeft geleverd aan bedoeld openlijk geweld.
Bekijk het document.

Geplaatst op 16-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Enkele getalsmatige versterking groep onvoldoende voor bewezenverklaring openlijke geweldpleging

Op grond van vorenstaande kan niet worden bewezen dat verdachte een bijdrage heeft geleverd aan het geweld en dat het (voorwaardelijk) opzet van de verdachte gericht was op een poging tot het - al dan niet in nauwe en bewuste samenwerking met anderen - plegen van zware mishandeling van aangever [benadeelde] en/of [slachtoffer 2]. Evenmin is komen vast te staan dat de bijdrage van de verdachte is uitgestegen boven het - op enig moment - leveren van een getalsmatige versterking aan de groep waarvan openlijk geweld uitging. Derhalve kan naar het oordeel van het hof - in tegenstelling tot hetgeen door de advocaat-generaal is gevorderd - niet wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte een voldoende significante of wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de openlijke geweldpleging
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

(Zware) mishandeling, de dood tot gevolg hebbende

(Zware) mishandeling, de dood tot gevolg hebbende
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Enkele bij de keel vastpakken is onvoldoende voor bewezenverklaring mishandeling

Het hof is tevens met de raadsman van oordeel dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 1. subsidiair ten laste gelegde. Op basis van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting kan niet wettig en overtuigend bewezen worden dat aan [slachtoffer] pijn en/of letsel is toegebracht. Het enkel bij de keel vastpakken is onvoldoende om tot een bewezenverklaring van mishandeling te komen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Pleitnota vechtpartij

Jongen ligt op de grond en wordt getrapt en geslagen door een aantal omstanders. Onduidelijk welke verdachten hierbij betrokken zijn geweest. Verklaringen afgelegd bij de politie totaal verschillend met die bij de r-c
Bekijk het document.

Geplaatst op 15-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Openlijke geweldpleging ook tegen personen die niet zijn geslagen

Het Hof heeft de op art. 141 Sr toegesneden t.l.l. kennelijk aldus opgevat dat daarin aan verdachte wordt verweten openlijk in vereniging geweld te hebben gepleegd tegen de in die t.l.l. bedoelde groep met naam genoemde personen, welk geweld bestond uit het op personen uit die groep inslaan met een honkbalknuppel of een soortgelijk voorwerp, waarbij 1 of meer van die personen tegen het hoofd of lichaam zijn geslagen. Die uitleg van de t.l.l. is met haar bewoordingen niet onverenigbaar. Het o.g.v. die t.l.l. bewezenverklaarde kan uit de bewijsmiddelen worden afgeleid. ís Hofs oordeel dat het openlijk geweld ook is gepleegd tegen de personen die niet daadwerkelijk zijn geslagen, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting omtrent art. 141 Sr.
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Een klap slechts bewezen; ondanks meerdere verwondingen

Een klap slechts bewezen; ondanks meerdere verwondingen
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Zware mishandeling met ernstig letsel; strafmaat

Zware mishandeling met ernstig letsel; overzicht van de opgelegde straffen
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart