Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Juridische Documenten

Juridische documenten (processtukken en overeenkomsten) binnen het geselecteerde onderwerp

Bezwaarschrift ex art 7 Wet DNA-onderzoek na veroordelingDit document is beveiligd

Bezwaarschrift tegen de verwerking van het DNA na veroordeling
Bekijk het document.

Geplaatst op 07-01-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Bezwaarschrift tegen de bepaling en verwerking DNA na veroordeling (art 7 Wet DNA na veroordeling)Dit document is beveiligd

Bezwaarschrift tegen de bepaling en verwerking DNA na veroordeling (art 7 Wet DNA na veroordeling). Verdachte beroept zich op de toepasselijkheid van de in artikel 2, eerste lid aanhef en onder b van de Wet opgenomen uitzondering, inhoudende dat celmateriaal niet zal worden afgenomen ten behoeve van het bepalen en verwerken van het DNA-profiel indien redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van het DNA-profiel van veroordeelde gelet op de aard van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd, niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde.
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-03-2010, door Beheerder,

Verweren; alternatieve scenario's niet onderzocht

Verweren; alternatieve scenario's niet onderzocht
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Pleitnota Puttense moordzaakDit document is beveiligd

Pleitnota Puttense moordzaak; Bron: http://www.vanboomadvocaten.nl/downloads/Pleidooi%20Puttense%20zaak.pdf
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-11-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verweer enkel DNA-spoor is onvoldoende bewijs

Het enkele feit dat een DNA-spoor op een plaats delict wordt aangetroffen wettigt misschien de conclusie dat verdachte daar is geweest, maar het is een feit van algemene bekendheid dat meer bewijs nodig is om een veiliggesteld DNA-spoor te kunnen promoveren tot een daderspoor. Het aantreffen van DNA is immers op zich niet redengevend voor het oordeel dat de verdachte op die plaats dus ook een strafbaar feit heeft gepleegd. Zulk technisch bewijs kan hooguit als ondersteunend bewijs worden gebruikt en dan alleen indien dit bewijs voldoende ondersteuning vindt in ander wettig bewijs.
Bekijk het document.

Geplaatst op 15-10-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart