Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Toetsingscriteruia medische rijgeschiktheid

Informatiebrochure CBR - medische rijgeschiktheid
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-05-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

cognitieve functiestoornissen - DSM-IV criteria voor dementie - OPS

De OPS is ontwikkeld als een observatie-instrument om tijdens de rijbewijskeuring cognitieve functiestoornissen in kaart te brengen. De gedragsdomeinen van de OPS zijn gebaseerd op de DSM-IV criteria voor dementie en zijn geselecteerd vanwege hun klinische relevantie voor onderliggend cognitief verval en vanwege hun relevantie voor het autorijden. De items van de OPS leiden de keurend arts systematisch langs een aantal gedragskenmerken, die van belang zijn bij het beoordelen van iemands cognitieve toestand. Het invullen van de OPS hindert het keuringsproces slechts weinig, aangezien de items grotendeels beoordeeld kunnen worden in de gangbare arts-keurling interactie. De OPS benadrukt vooral de domeinen “praktische vaardigheden en aandacht” en “sociaal en persoonlijk functioneren” vanwege de relevantie voor het autorijden. Deze aspecten van cognitieve achteruitgang worden niet beoordeeld bij andere screeningsinstrumenten zoals de CST en de MMSE, die zich met name richten op geheugen en oriëntatie
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-07-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart