Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Normbedrag kilometervergoeding

De kilometervergoeding wordt jaarlijks vastgesteld in De Letselschade Richtlijn Kilometervergoeding.

Normbedrag
Met ingang van 1 januari 2009 bedraagt het normbedrag per gereden kilometer met een personenauto € 0,24.

Dit normbedrag geldt voor reizen per personenauto tot de eerste 2000 kilometer per jaar, per claimgerechtigde. Als jaar geldt in deze, telkens een jaar na de schadedatum. Bij overschrijding van deze 2000 kilometer per jaar adviseert
De Letselschade Raad de vergoeding concreet vast te stellen.

Voor wie geldt deze normering: 

  • Reiskosten van gezins- en naaste familieleden voor het bezoeken van het slachtoffer in het ziekenhuis en bij tijdelijk verblijf in een revalidatiecentrum.
  • Reiskosten van het slachtoffer voor bezoeken aan artsen, fysiotherapeuten en andere beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de medische behandeling, alsmede voor bezoeken aan een Buro Slachtofferhulp en andere belangenbehartigers.  

Gekozen methode van normering
Bij de gekozen methode van normering is rekening gehouden met de huidige uitvoeringspraktijk. Aansluiting is gezocht bij de reŽle kosten en de gangbare normen. Voor de vaststelling van de kilometervergoeding is uitgegaan van de gemiddelde kosten per ge-reden kilometer. Daarbij is gebruik gemaakt van de gangbare en recente ANWB-tabellen voor variabele kosten. Bij deze tabellen is aansluiting gezocht omdat de ANWB concrete en exacte calculaties vervaardigd per merk en type auto.

Reiskosten openbaar vervoer en taxi
Indien gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer moeten de daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Dat geldt ook voor taxikosten. Van taxi mag alleen gebruik worden gemaakt indien voor het openbaar- of eigen vervoer geen passende voorziening blijkt te zijn (hierbij moet worden gedacht aan medische indicatie, afwezigheid van eigen vervoer of open-baar vervoer, e.d.).

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van De Letselschade Raad

 

Geplaatst op 14-02-2010, door Beheerder,

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart