Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Griffierecht rechtbank

Tarieven vanaf 1 januari 2012 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2012 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2012.
Het overgangsrecht brengt nog mee: als de dagvaarding nog vr 1 januari 2012 is betekend voor een (rol)zitting op of na 1 januari 2012 en daarin is nog het oude griffierecht aangezegd aan gedaagde, dan is gedaagde het oude griffierecht verschuldigd bij verschijning.

Sector Civiel
Familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen

Griffierecht rechspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag)

€ 575,00

€ 267,00

€ 73,00

Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 25.000 in hoofdsom en niet meer dan € 100.000

€ 1.789,00

€ 821,00

€ 73,00

Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000 in hoofdsom

€ 3.621,00

€ 1.436,00

€ 73,00

Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet)

€ 114,00

€ 114,00

n.v.t.

Apostille/legalisatie

€ 18,00

€ 18,00

n.v.t.

Inschrijving huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister

n.v.t.

€ 171,00

n.v.t.

 

Tarieven bestuursrecht vanaf 1 januari 2012

Deze tarieven gelden ook voor het beroep bij de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de tarieven van het hoger beroep bij die instanties, zie: Griffierecht Centrale Raad van Beroepen Griffierecht Raad van Stateen College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Soort zaak

Griffierecht

Zaken betreffende een uitkering of huursubsidie:

 

voor natuurlijke personen

€ 42

voor rechtspersonen

€ 310

Alle andere bestuursrechtelijke zaken:

 

voor natuurlijke personen

€ 156

voor rechtspersonen

€ 310

 

Wat betreft een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzieninggeldt  in beroep hetzelfde bedrag als hiervoor is vermeld. Heeft de hoofdzaak betrekking op een uitkering of huursubsidie dan geldt voor de voorlopige voorziening voor natuurlijke personen ook het lage tarief van € 42.

 

Tarieven in belastingzaken vanaf 1 januari 2012

Soort zaak

Griffierecht

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon

€ 42

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van:                                                                                          

         Wet op de dividendbelasting 1965;

         Wet OB 1968;

         Wet BPM 1992;

         Wet op de accijns;

         Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;

         Wet belastingen op milieugrondslag;

         Douanewet

€ 156

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon

€ 310

 

Zie ook:

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/Griffierecht-bij-de-rechtbank.aspx

Geplaatst op 13-03-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart