Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Verschil curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf geen goede beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.

  Curatele

Ondercuratelestelling wordt uitgevoerd als iemand zijn financiŽle zaken en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen. Een curator neemt beslissingen over het geld en de goederen en over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van degene die onder curatele staat.

Iemand die onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld het kopen van een huis.

Alle lopende ondercuratelestellingen zijn opgenomen in het openbare externe link: curateleregister.

Bij deze vorm van vermogensbeheer behartigt een curator de belangen van de patiŽnt. Dit is meestal de huwelijkspartner of een door de rechter aangewezen familielid.

Het is mogelijk dat de rechtbank die over het verzoek om ondercuratelestelling moet beslissen in spoedeisende zaken een provisioneel bewindvoerder benoemt, iemand die tijdelijk zorg draagt voor de belangenbehartiging van de patiŽnt.

  Bewind

Onderbewindstelling wordt uitgevoerd als iemand zijn financiŽle zaken niet meer zelf kan regelen. De bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van de betrokkene. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.
De onderbewindstelling van goederen gaat minder ver dan ondercuratelestelling en is bedoeld voor mensen die door een geestelijke stoornis tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiŽle belangen te behartigen. De rechter stelt één of meerdere bewindvoerders aan die (een deel van) de vermogensrechtelijke zaken van de patiŽnt behartigen. Over datgene wat niet onder bewind is gesteld mag de onderbewindgestelde zelf beslissen.

  Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam. De kantonrechter stelt mentorschap in voor de behartiging van persoonlijke belangen.

Geplaatst op 05-02-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart