Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Analyse van de civiele aansprakelijkheid van Lead

Dit boek gaat over de rechtseconomische analyse van de civiele aansprakelijkheid van Lead managers voor schade als gevolg van gebrekkige informatie door emittenten van aandelen. Het beoogt een aantal belangrijke vragen te beantwoorden. Wie zijn de Lead managers en wat is hun hoofdtaak bij aandelenemissies? Waarom is er behoefte aan regelgeving in de markt? Wat is er zo bijzonder aan civiele aansprakelijkheid als middel om naleving af te dwingen? Hoe wordt civiele aansprakelijkheid in de praktijk gebruikt en worden de doelstellingen daadwerkelijk bereikt? Ten slotte, dienen er wijzigingen te komen en zo ja, welke?

Geplaatst op 31-03-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart