Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

klachtrecht bopz

 Het klachtrecht in art. 41 lid 1 Wet Bopz heeft betrekking op de volgende beslissingen:

- een beslissing als bedoeld in art. 38, tweede lid, tweede volzin;

- een beslissing als bedoeld in art. 38, vijfde lid, derde volzin;

- een beslissing als bedoeld in art. 38a, vierde lid (opstellen behandelplan);

- een beslissing als bedoeld in art. 38c, tweede en derde lid (dwangbehandeling);

- een beslissing als bedoeld in art. 39 (middelen en maatregelen);

- een beslissing als bedoeld in art. 40 (beperking uitoefening bepaalde grondrechten);

- een beslissing over niet-toepassing van het overeengekomen behandelingsplan(13).

Een klacht over (een van) deze beslissingen wordt in eerste instantie behandeld door de klachtencommissie van het psychiatrisch ziekenhuis. Indien de commissie niet tijdig een beslissing heeft genomen of indien de beslissing van de commissie niet inhoudt dat de klacht gegrond is, kan de klager de inspecteur voor de Gezondheidszorg vragen om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank ter verkrijging van een beslissing over de klacht (art. 41a Wet Bopz).

Geplaatst op 02-10-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart