Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Verslaving als geestesstoornis

Men kan blijkens de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur verslaving niet zonder meer opvatten als een stoornis. Daarvoor is nodig dat de verslaving de betrokkene in zijn greep heeft en hij daardoor wordt beheerst (daarvan een "weerloos werktuig" is). Het moet gaan om een stoornis die het denken, voelen, willen oordelen en doelgericht handelen ernstig be´nvloed. 

(zie o.a. Hoge Raad, 23 september 2005, BJ 2005,35 m. nt W. Dijkers. Vlg o.a. J.C.J. Dute in zijn noot bij EHRM 4 april 2000, BJ 2001, 1 en R.H. Zuiderhoudt, in zijn noot bij Rb Zutphen, 3 november 2004, BJ 2005,22)

Drugsverslaving

Voor wat betreft de drugsafhankelijkheid kan m.i. dezelfde maatstaf worden gehanteerd als bij alcoholverslaving. In HR 23 september 2005, NJ 2007, 230 m.nt. J. Legemaate (BJ 2005, 35 m.nt. W. Dijkers) is de opvatting dat een alcoholverslaving nooit een stoornis van de geestvermogens in de zin van de WetBopz kan opleveren, uitdrukkelijk verworpen. Of in een voorkomend geval sprake is van een stoornis van de geestvermogens van zodanige aard dat een vrijheidsbeneming gerechtvaardigd is, moet, telkens voor ieder individueel geval afzonderlijk, worden vastgesteld op basis van een objectief geneeskundig onderzoek door een specialist (d.w.z.: een psychiater). De enkele omstandigheid dat de betrokkene verslaafd is, is daartoe niet voldoende. Van belang is of de verslaving gepaard gaat met (andere) psychische stoornissen van zodanige ernst dat het denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht handelen daardoor zo ingrijpend worden be´nvloed dat aan de betrokkene het veroorzaakte gevaar niet kan worden toegerekend omdat de stoornis degevaarvolle daden van de betrokkene overwegend beheerst. 

Geplaatst op 27-08-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur
Laatst bewerkt op 01-07-2016, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart