Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

Invulling van de uitgangspunten voor vaststelling van aansprakelijkheid van aanbieder van effectenleaseproducten

Invulling van de uitgangspunten voor vaststelling van aansprakelijkheid van aanbieder van effectenleaseproducten; Verwijzing naar HR 5 juni 2009, LJN: BH2815 en BH2811 en Hof Amsterdam 1 december 2009, LJN BK4978, BK4981, BK4982 en BK4983.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verplichte vermogenstoets vooraf bij effectenlease

Effectenlease; proefproces. Aansprakelijkheid Bank wegens schending zorgplicht bij aanbieden aflossingsproduct (KoersExtra) door niet te waarschuwen voor daaraan verbonden restschuldrisico, niet de inkomens- en vermogenspositie van belegger te onderzoeken en niet het aangaan van de overeenkomst te ontraden. Strekking bijzondere zorgplicht; causaal verband, toerekening in zin van art. 6:98 BW, stelplicht- en bewijslastverdeling; terugbetalingsplicht Bank van rente- en aflossingscomponent?, eigen schuld particuliere afnemer, gezichtspunten; schadeverdeling (40/60); dwaling, geen schending van mededelingsplicht bij tijdige en voldoende duidelijke inlichtingen over wezenlijke kenmerken van overeenkomst (art. 6:228 lid 1 onder b BW); misleidende reclame bij aanbieden van effectenlease-product in brochure (art. 6:194 BW)?, maatstaf; vernietigbaarheid wegens misbruik van omstandigheden (art. 3:44 lid 1 en 4 BW)? Wet op het consumentenkrediet niet van toepassing op een effectenlease-overeenkomst. Collectieve afwikkeling massaschade, op voet van art. 7:907 BW verbindend verklaarde vaststellingsovereenkomst niet zonder meer gelijk te stellen met de in Nederland levende rechtsovertuiging als bedoeld in art. 3:12 BW, strekking van opt-out-mogelijkheid (art. 7:908 lid 2). Samenhang met nrs. 07/11290 en 08/00909
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-02-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vuistregels toepassing vermogenstoets

Vuistregels toepassing vermogenstoets
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-02-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart