Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Vergoeding tolk- en vertaaldiensten bij gesubsidieerde rechtsbijstand

TOLKDIENSTEN

De kosten die de rechtsbijstandverlener heeft moeten maken doordat hij zich bij de verlening van rechtsbijstand in een strafzaak of een piketzaak van een tolk heeft moeten bedienen, worden vergoed tot ten hoogste het bedrag waarop een tolk ingevolge het Besluit tarieven in strafzaken aanspraak heeft.

Het Ministerie van Justitie gunt de opdracht voor tolk- en vertaaldiensten voor ‘rechtsbijstand’ per 1 januari 2010 aan Concorde Group BV. Per 1 januari moet u voortaan contact opnemen met Concorde indien u wilt dat de declaratie rechtstreeks aan de Raad voor Rechtsbijstand moet worden gestuurd. 

FAQ Concorde tolkdiensten
Voor vragen over tolkdiensten voor het Ministerie van Justitie, bekijk de FAQ Concorde tolkdiensten.

Contactgegevens Concorde vertaaldiensten:

Telefoon: 020 – 820 2 850 (tussen 8.00 en 20.00 uur) Ook voor ad hoc tolken per telefoon.

Andere tolken(organisatie)
Indien de advocaat geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van de dienstverlenende tolkenorganisatie die door het Ministerie van Justitie is aangewezen (in 2010; Concorde), maar zelf een tolk heeft aangezocht en een tolkennota heeft bijgevoegd, worden tolkkosten op de in piketzaken gebruikelijke wijze vergoed. (Artikel 26 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000). De tolkkosten kunnen dan worden gedeclareerd via het piketformulier of de declaratie van de toevoeging.

Dit betekent wel dat u de kosten moet voorschieten. Deze regeling is 21 januari 2010 ingesteld en wordt voorlopig verlengd tot 1 april 2010.

Werkwijze regeling: U heeft een 'niet-leveren-verklaring' van Concorde nodig. Dien uw verzoek tot betaling in bij uw regiokantoor samen met uw declaratie voor de verleende rechtsbijstand. Sluit de ‘niet-leveren-verklaring’ van Concorde en de originele factuur bij. Prijsindicatie als basisbeloning voor een tolk is €50,- per uur excl. btw, afgezien van reiskosten en de bemiddelingsfee. Een tolk die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers vindt u via www.bureaubtv.nl onder ‘Ik ben afnemer’. Deze tolken hebben voorrang.

VERTAALDIENSTEN
De kosten van het schriftelijk vertalen van verklaringen en/of documenten worden niet gezien als tolkkosten
Om de kosten van vertaaldiensten in civiele-, straf- en asielzaken te reguleren, heeft de Raad een uitvoeringsregeling  vastgesteld.

Dienstverlenende vertaalorganisatie
Het Ministerie van Justitie gunt de opdracht voor tolk- en vertaaldiensten voor ‘rechtsbijstand’ per 1 januari 2010 aan Concorde Group BV. Per 1 januari moet u voortaan contact opnemen met Concorde als u een tolk of vertaler nodig hebt.

Contactgegevens Concorde vertaaldiensten:
Telefoon: 020 – 820 2 850 (tussen 8.00 en 20.00 uur) Ook voor ad hoc tolken per telefoon.

E-mail: MinJus.vertaal@concorde.nl
Post: Postbus 140, 1180 AC Amstelveen
Koeriersbestellingen: Burgemeester Haspelslaan 15, 1181 NB Amstelveen
Fax: 020 – 820 2 851


Overige contactgegevens
Bel bij calamiteiten tel. 020 – 820 2 899

Voor spoed en overleg kunt u contact opnemen met:
Krijn ter Braake, krijn.terbraake@concorde.nl, tel. 020 – 820 2 850
of Jelena Mazul, jelena.mazul@concorde.nl, tel. 020 – 820 2 850

Bij klachten kunt u contact opnemen met:
Michel Vos, michel.vos@concorde.nl, tel. 020 – 820 2 850
Wijze van aanvragen
Vertaaldiensten kunnen worden aangevraagd bij Tolk- en vertaalcentrum Nederland (www.tvcn.nl, zie Diensten aanvragen). De uitvoeringsregeling geeft aan onder welke voorwaarden advocaten een vertaaldienst kunnen aanvragen.

In de uitvoeringsregeling is de navolgende werkwijze vastgesteld:

  1. een advocaat overlegt bij de aanvraag voor een vertaaldienst het toevoegnummer;
  2. indien over de toevoeging nog niet is beslist, belt de advocaat de afdeling toevoegen van de Raad met het verzoek om het nummer telefonisch door te geven;
  3. alle aanvragen met een toevoegnummer worden gefactureerd aan de Raad; als een advocaat geen toevoegnummer kan overleggen wordt hij / zij door de dienstverlenende vertaalorganisatie gefactureerd;
  4. De dienstverlenende vertaalorganisatie  rapporteert aan de Raad maandelijks welke diensten onder welke toevoegnummers zijn verleend.
  5. Door middel van een controle bij de raden wordt nagegaan welke telefonisch doorgegeven nummers achteraf niet tot een toevoeging hebben geleid.

 

Beperkt tot 2500 woorden
Het verlenen van vertaaldiensten wordt om budgettaire redenen beperkt tot een maximum van 2500 woorden. Een groter aantal woorden wordt door dienstverlenende vertaalorganisatie slechts vertaald indien de advocaat zich bereid verklaart een factuur voor het meerdere te voldoen. Uiteraard dient de advocaat hiervoor eerst een voorschot aan zijn client te vragen!

Geplaatst op 03-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur
Laatst bewerkt op 05-08-2014, door Miranda Gahrmann M.Sc. M Gahrmann, Concorde Group

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart