Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Machtiging gijzeling afgewezen

Aard en ernst gedraging verhoudt zich niet tot de zwaarte van dwangmiddel gijzeling
LJN: AH9369,Sector kanton Rechtbank Breda, 1 juli 2003

Aan betrokkene is een administratieve sanctie (= boete) opgelegd wegens -kort gezegd- lopen over de vluchtstrook van een snelweg. Omdat de sanctie niet werd betaald en toepassing van minder ingrijpende dwangmiddelen niet tot resultaat heeft geleid, wordt thans verzocht het dwangmiddel gijzeling te mogen toepassen. Het verzoek wordt afgewezen, nu de gedraging lopend is begaan en in dat geval, zonder deugdelijke motivering, redelijkerwijs niet gekozen had mogen worden voor de dwangmiddelen inname van het rijbewijs en buitengebruikstelling van het voertuig en de aard en ernst van de gedraging zich niet verhoudt tot de -zwaarte- van het dwangmiddel gijzeling.


Betalingsonmacht; afwijzing en betalingsregeling
LJN: BA8588,Sector kanton Rechtbank Breda, 7 juni 2007
2.3 Van de zijde van betrokkene is verzocht de vorderingen van de officier van justitie af te wijzen en haar toe te staan de openstaande sancties middels een betalingsregeling te mogen voldoen. De gemachtigde van betrokkene heeft in dat kader een brief d.d. 6 november 2006 overgelegd, waarin het CJIB naar aanleiding van een beschikking d.d. 20 oktober 2006 van de kantonrechter te Breda aan betrokkene mededeelt akkoord te gaan met een betalingsregeling, bestaande uit 12 termijnen van € 50,00 per maand. Betrokkene heeft verzocht voor de zaken, waar het thans omgaat, die betalingsregeling te mogen voortzetten.
2.4 Gelet op de door betrokkene geschetste omstandigheden waarin zij thans leeft en het feit dat bij betrokkene geen sprake is van betalingsonwil maar betalingsonmacht, zal de kantonrechter beslissen als door betrokkene verzocht en zal hij de vorderingen van de officier van justitie afwijzen. Naar het oordeel van de kantonrechter verdient het aanbeveling dat het CJIB aan betrokkene een betalingsregeling aanbiedt die aansluit op de thans lopende, in punt 2.3 vermelde betalingsregeling.

 

Geplaatst op 06-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur
Laatst bewerkt op 12-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart