Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Titelatuur rechterlijke macht

De rechterlijke ambtenaren voeren de volgende titulatuur:

a. de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast werkzaam bij de rechtbank alsmede de officieren van justitie en de plaatsvervangende officieren van justitie bij de arrondissementsparketten en het landelijk parket: die van edelachtbare heer of vrouwe;

b. de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast werkzaam bij, de advocaten-generaal en de plaatsvervangende advocaten-generaal bij het gerechtshof: die van edelgrootachtbare heer of vrouwe;

c. de rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast werkzaam bij, de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal en de advocaten-generaal en de advocaten-generaal in buitengewone dienst bij, alsmede de griffier en de substituut-griffiers van de Hoge Raad: die van edelhoogachtbare heer of vrouwe;

d. de procureurs-generaal die het College van procureurs-generaal vormen: die van edelgrootachtbare heer of vrouwe.

Geplaatst op 25-10-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart