Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Opvragen NAW-gegevens begunstigde van bankrekening

Wanneer er abusievelijk gelden zijn overgemaakt naar een onjuist bankrekeningnummer, moet u de NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats) opvragen bij uw eigen bank. Bij fraude en oplichting kan dat helaas niet. In die gevallen kunt u alleen aangifte doen bij de politie waarna de politie de gegevens opvraagt.

Schriftelijk verzoek aan eigen bank
U moet de NAW-gegevens schriftelijk opvragen bij uw eigen bank. In uw brief legt u uit wat er gebeurd is en geeft u het rekeningnummer op waarnaar de betaling is overgemaakt. U kunt hierbij verwijzen naar artikel 5.2.3 van de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciŽle Instellingen, waarin het volgende staat vermeld:
" Door een FinanciŽle instelling worden in het kader van de normale afwikkeling van het betalingsverkeer Persoonsgegevens doorgegeven aan de wederpartij. Tevens worden, tenzij vooraf anders is overeengekomen, aanvullende Persoonsgegevens verstrekt aan de bij de verdere Verwerking van Persoonsgegevens betrokken partijen, voor zover deze redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor verificatiedoeleinden of reconstructiedoeleinden."
Op grond van dit artikel kan uw bank de gegevens opvragen. Uw eigen bank bepaalt uiteindelijk zelf of en wanneer in dat geval de NAW-gegevens van de begunstigde bekend worden gemaakt.

Aangifte
Wanneer de bank niet bereid is om de NAW-gegevens te verstrekken, kan getracht worden om via een aangifte bij de politie alsnog achter de gegevens te komen. De politie kan middels een vordering aan de bank de NAW-gegevens opvragen van de rekeninghouder.
Nadat u aangifte hebt gedaan, moet u wel regelmatig bij de politie informeren naar de stand van zaken, nu aan men aan (kleinschalige) oplichtingszaken nauwelijks prioriteit toekent. Blijft onderzoek of resultaat te lang uit, dan kunt u daarover klagen bij het gerechtshof middels een klaagschriftprocedure ex artikel 12 Sv.

 

Geplaatst op 08-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur
Laatst bewerkt op 07-01-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart