Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Incassovordering

 Bij Te Biesebeek Incasso hanteren wij twee vormen van incassovordering: incidentele- en abonnements incassovordering. Daarnaast bieden wij u de keuze voor pre-incasso of gehele uitbesteding van uw debiteurenadministratie.

Incassovordering
Incassovordering bij Te Biesebeek gebeurt als volgt.

Na het aannemen van de opdracht zenden wij brieven naar de schuldenaar. Meestal is het appèl in deze brieven dwingend genoeg voor de schuldenaar om de openstaande rekeningen te betalen of om een betalingsregeling voor te stellen.

"Te Biesebeek Incasso werkt nauw samen met het eigen advocatenkantoor”

Wanneer dit tijdens de incassovordering niet het geval is, en de schuldenaar weigert de openstaande rekeningen te betalen, wordt overgegaan tot dagvaarding.

Bij dagvaarding schakelen wij een deurwaarder of advocaatvan ons eigen kantoor in. Omdat Te Biesebeek Incasso nauw samenwerkt met een eigen advocatenkantoor kan er in geval van wanbetaling vlot worden overgegaan tot een procedure bij de rechtbank.

Incassoprocedure
Een incassovordering start met een incassoprocedure door middel van een ingebrekestelling van de opdrachtgever. Daarmee krijgt de schuldenaar de gelegenheid om alsnog binnen een redelijke termijn te betalen.

Als de wanbetaler de openstaande rekeningen vervolgens niet voldoet gaat de incassovordering verder vanuit ons incassobureau. Als de wanbetaler ook geen gehoor geeft aan de oproep van het incassobureau, kan overgegaan worden tot eengerechtelijke incassovordering.

Civiele procedure
Wanneer bij een incassovordering wordt overgegaan tot een civiele procedure is de dagvaarding het eerste processtuk. Hierin is beschreven om welke vordering het gaat en op welke gronden deze vordering berust.

Via de dagvaarding wordt de wanbetaler opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen.

Als de schuldenaar niet verschijnt, concludeert de rechter in beginsel automatisch dat de schuldenaar het gevorderde bedrag schuldig is. De schuldenaar moet vervolgens ook de kosten van de incassoprocedure betalen.

Wanneer de tegenpartij wel verschijnt, kan deze verweer voeren. Hierna volgt vaak een comparitie. Tijdens een comparitie (mondelinge behandeling) kan een schikking worden getroffen.

Schikken is altijd mogelijk
Tijdens een incassovordering bestaat er doorgaans altijd de mogelijkheid om te schikken. Hierbij wordt tussen partijen een regeling getroffen. Dit kan een betalingsregeling zijn. Maar ook een regeling waarbij bepaalde geschilpunten worden opgelost.

Een minnelijk regeling verdient de voorkeur voor een gerechtelijke procedure. Het bespaart kosten, is minder tijdrovend en kost minder negatieve energie.

Als partijen niet willen of niet kunnen schikken, beslist de rechter middels een eindvonnis. Kan de rechter nog geen definitieve uitspraak doen, dan beslist de rechter middels een tussenvonnis hoe de procedure verder gaat.

Het eindvonnis van de rechter

"Uiteindelijk spreekt de rechtbank het eindvonnis uit”

Uiteindelijk spreekt de rechtbank een eindvonnis uit. Iedere uitspraak kan via hoger beroep worden voorgelegd aan het Gerechtshof, een hogere rechter.

Voor een professionele en snelle "no cure, no pay” aanpak van uw incassovordering bent u bij Te Biesebeek Incasso aan het juiste adres!

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart