Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Confraternele correspondentie

Bij de beoordeling van de vraag of confraternele correspondentie in een procedure mag worden overgelegd, of dat daar in rechte een beroep op mag worden gedaan, wordt de volgende beoordelingslijn gehanteerd:

  • Gedragsregel 12 behelst een algemeen verbod voor het overleggen van confratrenele correspondentie.
  • Een uitzondering op het algemeen verbod doet zich voor indien het belang van de client overlegging van de betreffende confraternele correspondentie of het in rechte daarop een beroep doen bepaaldelijk vordert
  • Dat laatste is het geval indien de correspondentie:
  1. een rechtsfeit bevat
  2. dat door wederpartij wordt betwist terwijl
  3. de client voor het bewijs van het betwiste rechtsfeit uitsluitend is aangewezen op de inhoud van de correspondentie.

 

  • Als een advocaat meent dat deze uitzonderingssituatie zich voordoet dient er eerst overleg gevoerd te worden met de advocaat van de wederpartij.
  • Leidt dat niet tot een oplossing, dan kan door de advocaat het advies van de eigen Deken worden gevraagd.

 

N.B. Als alternatief kunnen ook passages uit de brief worden geciteerd en niet de correspondentie integraal te overleggen. Ook hiervoor gelden de hiervoor genoemde criteria!

Geplaatst op 19-01-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart