Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving binnen het geselecteerde document.

Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen (2009A027)

Deze aanwijzing beschrijft de voorwaarden en procedure voor verstrekking van gegevens van verkeersongevallen: door de politie aan de Stichting Processen Verbaal; door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden en door de politie aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Rijkswaterstaat (DGR en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)); door het OM/de politie aan anderen dan de genoemde instellingen. Tot slot geeft de aanwijzing een regeling voor de wijze waarop belanghebbenden gebruik mogen maken van de verkregen afschriften en een regeling voor het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening.
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-03-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart